Vystaveno: 30. 6. 2016 10:10

Sekretariát Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy v Praze 4 - Podolí, Rybářská 3/5 bude včetně výdejny povolenek od 2. 7. 2016 do 6. 7. 2016 pro veřejnost uzavřen. Od čtvrtka 7. července 2016 bude opět zahájen normální provoz.

Přejeme vám příjemné prožití dnů svátečních a úspěšný letní rybolov na pražských revírech.

Vystaveno: 15. 5. 2016 14:14

Pražští rybáři po provedených opravách a údržbě rybníka v Hovorčovicích tento podrevír č. 1 mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 007 Mratínský potok 1 vydatně zarybnili a otevřeli k lovu ryb všem oprávněným zájemcům o sportovní rybolov. Lov ryb lze provádět ze břehu po celém obvodu Hovorčovického rybníka. Strouha u přítoku, která je od rybníka oddělená hrázkou, slouží k výtěru ryb. V této strouze je lov ryb zakázán.

Vystaveno: 29. 4. 2016 12:12

Pod záštitou Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy pořádá odbor mládeže školení Hatě-Rpety ve dnech 27.–29.5.2016. Školení je určeno pro děti, které nemají možnost chodit do rybářského kroužku, pro jejich rodiče a vedoucí rybářských kroužků. V případě nenaplnění stavu 40 dětí a 10 dospělých, bude akce doplněna dětmi, které do kroužků již chodí. Sraz v pátek 27. 5. 2016 od 17.00 do 19.00 před hlavní chatou. Odjezd v neděli odpoledne.

Vystaveno: 24. 4. 2016 18:18

Do pražských vod bylo letos na jaře dovezeno již 800 q rybích násad. Pochopitelně převažuje násada tržního kapra, kterého bylo doposud vysazeno 720 q. Stávající obsádky pražských revírů byly však doplněny i o další druhy ryb. Vedle už v předchozích příspěvcích zmiňovaných 27 q ryb lososovitých bylo dále vysazeno 25 q okouna, 6 q lína a 22 q bílých ryb. Zarybnění pražských revírů probíhá po celý rok, ale nejvyšší podíl pochopitelně očekáváme na podzim z výlovů chovných rybníků.

Vystaveno: 24. 4. 2016 16:16

Pražští rybáři pstruhových revírů moc nemají ale o to více si jich váží. Všechny pstruhové potoky Územního svazu města Prahy jsou každoročně minimálně třikrát zarybňovány lososovitými rybami a když to dovolí klimatické podmínky, tak doplňování obsádek pstruhy a siveny bude ještě častější.

Vystaveno: 24. 4. 2016 15:15

Tak jako každý rok i letos ve čtvrtek 7. dubna 2016 přivezli pražští rybáři do revírů ČRS Územního svazu města Prahy mladé úhoře. Zatím bylo vysazeno 87 kg úhořího monté v hodnotě 1 milión 200 tisíc Kč z dotací Evropského rybářského fondu. Úhoř říční byl vysazen do revírů Berounka 1, Berounka 2, Botič 1, Labe 20, Vltava 3, Vltava 4, Vltava 7 a Výmola 1. Do ostatních revírů bude vysazen později a to z vlastních finančních prostředků. Poděkování patří všem, kteří tento ekologický projekt zorganizovali a podíleli se na jeho realizaci. 

Vystaveno: 22. 4. 2016 09:9

   Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna)

Vystaveno: 13. 4. 2016 16:16

V těchto dnech pražští rybáři doplňují obsádky lososovitých ryb jak do všech pstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy, tak i do vybraných revírů mimopstruhových, kde platí pstruhové povolenky, jako jsou revíry Vltava 7, Vltava 8A, Vltava 6 – Lahovická nádrž a také i do MP revírů Sázavy - Sázava 1, Sázava 4 a Sázava 5. Ke dni letošního zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bude do pražských revírů vysazeno 1200 kg pstruha duhového a 1500 kg sivena amerického o průměrné kusové hmotnosti 0,35 kg.

Vystaveno: 11. 3. 2016 20:20

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 byl v obci Tuchoraz vyloven rybník Mlýnský, který je ve vlastnictví ČRS Územního svazu města Prahy. Celkový výlovek činil více jak 4 tuny ryb. Většinu tvořila kapří násada o průměrné kusové hmotnosti 0,3 kg. Tito kapři byli vysazeni znovu do pražských chovných rybníků a již na podzim z nich bude krásná násada o lovné velikosti pro naše sportovní rybářské revíry. Vedle kapra jsme zde také vylovili téměř 1 tunu násady lína obecného.

Vystaveno: 1. 3. 2016 16:16

Z důvodu opravy průtokového napájecího zařízení bude v termínu od 4. 4. 2016 do 18. 4. 2016 zakázán rybolov na Dolním rybníku v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou. Dolní rybník je podrevírem č. 1 mimopstruhového revíru č.  401 026 Sázava 12. Po provedené opravě a po pročištění přítokového systému bude voda v rybníku vystavena na normální hladinu a opět zahájen sportovní rybolov.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie