Vystaveno: 26. 5. 2017 15:15

V úterý 16. 5. 2017 se konala již 31. konference ČRS Územního svazu města Prahy - počítáno od přijetí Stanov ČRS v roce 1990, kdy Krajské výbory ČRS nahradily nové statutární orgány Územní svazy ČRS. Bylo vyhodnoceno konání pražské rybářské organizace od minulé konference v roce 2016, byly schváleny změny pravidel výkonu rybářského práva na revírech Územního svazu města Prahy v platnosti od 1. 1. 2018 a v neposlední řadě byla přijata opatření vedoucí ke zlepšení činnosti nejen pražského územního svazu ale i všech jeho místních organizací.

Vystaveno: 17. 4. 2017 16:16

I v letošním roce byla do revírů ČRS Územního svazu města Prahy doplněna obsádka úhoře říčního. Ve sváteční den o Velkém pátku dne 14. 4. 2017 bylo z dotací Evropského rybářského fondu zakoupeno a do pražských vod vysazeno 130 kg úhořího monté v hodnotě 1 milión 495 tisíc Kč.

Vystaveno: 15. 4. 2017 13:13

Už od 7.dubna letošního roku zarybňujeme pražské revíry lososovitými rybami ( průběžně doplňované informace v rubrice "Zarybnění"). Masivnější nasazování revírů pražského územního svazu salmonidy však vypuklo v pátek 14.dubna 2017. Pstruzi duhoví a siveni američtí cestovali do všech pražských pstruhových revírů a také i do revírů mimopstruhových jako jsou Vltava 6 (Lahovická nádrž), Vltava 7, Vltava 8A, Vltava 9, Sázava 1, Sázava 5. Rybářští nedočkavci si proto mohli ulovit svého pstruha duhového nebo sivena ještě před zahájením řádné pstruhové sezóny.

Vystaveno: 15. 4. 2017 12:12

Po předložení zprávy o zpracování statistiky úlovků za rok 2016 a informací z konání členských schůzí MO ČRS Územního svazu města Prahy stále nemůžeme být spokojeni s kvalitou vyplňování oddílu II. povolenky k lovu jednotlivými pražskými rybáři. I nadále vysoké procento pražských rybářů odevzdává úlovkové lístky po stanoveném termínu (§4 odstavec 2c Stanov ČRS - povinnost člena do 15 dnů po skončení platnosti povolenky vrátit výdejci povolenek řádně vyplněný úlovkový lístek) a nesprávně nebo neúpně vyplněné.

Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

Z důvodu plánovaného výlovu Požárního rybníka platí od 10.dubna 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

S účinností od 10. 4. 2017 je ukončen zákaz lovu ryb na mimopstruhových revírech ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 203 Rybník Cukrovarský ve Vinoři a č. 401 008 Rokytka 1  (8) Rybník Martiňák. Oba rybníky jsou pro držitele MP povolenek ČRS Územního svazu města Prahy a povolenek MP celosvazových (celorepublikových) opět otevřeny k výkonu rybářského práva. 

Bohaté úlovky vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 19. 3. 2017 15:15

V sobotu 18. 3. 2017 od 22 hodin měl na ČT 24 svou premiéru historický střihový dokument k aktuálním i nadčasovým tématům rybářství. Tento dokument vycházející z Československých filmových týdeníků let 1945 - 1989 a z archivu zpravodajství České televize přináší zajímavé útržky z historie nejen sportovních rybářských organizací ale i z rybochovu, rybářského výzkumu a rybářského školství.

Vystaveno: 14. 3. 2017 16:16

Z důvodu plánovaného výlovu rybníku Cukrovarský platí od 27.března 2017(včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 13. 3. 2017 16:16

Z důvodu plánovaného výlovu rybníku Martiňák platí od 13.března 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 22. 2. 2017 13:13

S platností od 23.února 2017 (včetně) je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 Rybníku Jankovák v k.ú. Milín zakázán lov ryb pod ledem (lov na dírkách).

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie