Vystaveno: 21. 7. 2015 13:13

Z důvodu konání akce - SázavaFest 2015 je v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou v období od 30. 7. - 1. 8. 2015 vydán DOČASNÝ ZÁKAZ VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA na mimopstruhovém revíru č. 401026 Sázava 12 - podrevír č. 1 Horní rybník a Dolní rybník.

Na místě označeno tabulemi.

Vystaveno: 2. 6. 2015 21:21

Na základě rozhodnutí MZe č. j.: 22970/2015 - MZe – 16232 ze dne 20. 5. 2015 je v roce 2015 na revíru č. 401 018 Vltava 6 (v úseku od jezu u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou) a na revíru č. 401 022 Vltava 10-14, údolní nádrž Slapy povolen lov v období od 16. 6. do 31. 8. v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

podle následujících pravidel:

 

Vystaveno: 2. 6. 2015 14:14

29. konference ČRS Územního svazu města Prahy (počítáno od roku 1990) na svém zatím posledním jednání v úterý dne 19. 5. 2015 mimo jiné schválila úpravu pravidel výkonu rybářského práva na pražských revírech s platností od 1. 1. 2016 a učinila další vstřícný krok pro zvýšení aktivity rybářské mládeže.

Vystaveno: 1. 6. 2015 21:21

Řeka Labe mezi jezem elektrárny v Hradištku a jezem elektrárny v Lysé nad Labem je krásným místem pro aktivní odpočinek sportujících rybářů. Rok od roku se zde uloví více ryb a celkové úlovky jsou srovnatelné s vyhlášenými pražskými revíry Berounka 1 a Berounka 2.  Na Labi se loví nejen na položenou, na feeder ale stále častěji přívlačí a někteří sportovní rybáři to tady zkouší i s muškou.

Vystaveno: 24. 5. 2015 16:16

Na jaře 2015 vylovili pražští rybáři ze svých chovných rybníků 286 q ryb v celkové hodnotě 1 mil. 448 tis. Kč. Z toho 214 q kapra, 10 q dravých ryb, 20 q lína a 25 q cejna a bílých ryb. Tyto ryby společně s dalšími zakoupenými od ostatních produkčních rybářů posloužily k zarybnění revírů Územního svazu města Prahy. Do pražských vod jich bylo letos vysazeno už 800 q a z toho jen tržního kapra 60 tisíc kusů.

Vystaveno: 22. 5. 2015 11:11

„Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem" přikročili pražští rybáři k provedení údržby a odstraňování zjištěných závad na Hovorčovickém rybníku, který je podrevírem č. 1 mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 007 Mratínský potok 1. Předpokládané dokončení prací, napuštění rybníka, jeho zarybnění a zahájení rybolovu je plánováno na podzim roku 2015.

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 19. 4. 2015 15:15

Do všech pstruhových a do některých mimopstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy byla před zahájením letošní pstruhové sezóny již jako tradičně doplněna obsádka ryb. Byli vysazeni jak pstruzi tak siveni a někteří pstruzi duhoví i v kapitálních velikostech. Jako pozvánku k rybolovu v pražských revírech připojujeme několik fotografií z letošního svátku pstruhařů.

výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 1. 4. 2015 10:10

Při příležitosti Světového dne vody zajistili pracovníci ÚSMP ve dnech 20. 3. – 21. 3. 2015 v areálu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči celkem šest přednášek o rybách a čtyři vysazování ryb. Děti a jejich rodiče se zde mohli seznámit s různými obyvateli našich řek a tůní, jejich životními nároky, speciálními vlastnostmi a zajímavostmi z rybího života. Následně si děti mohly vylovit rybu z kádě pomocí saku nebo rukou a vysadit ji do Vltavy.

Vystaveno: 26. 3. 2015 21:21

Na novém mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 202 rybníku V Rohožníku, který najdete uprostřed městské části Praha 10 - Dubeč, proběhlo ve čtvrtek 26. 3. 2015 prvotní zarybnění. Z chovného rybníka Počernický velký sem byla dovezena různorodá obsádka. Vedle základního lovného druhu v průměru tříkilových kaprů sem byly vysazeny i dravé ryby jako štika, candát, sumec a okoun. Obsádka byla doplněna také dostatečným množstvím bílých ryb. Rybolov je zde povolen pouze z prostoru hlavní hráze a z části pravého břehu na straně ulice V Rohožníku - označeno tabulemi.

Vystaveno: 26. 3. 2015 20:20

Podrevír č. 4 mimopstruhového revíru Územního svazu města Prahy č. 401 008 Rokytka 1 nádrž Na Placinách je po dnešním zarybnění opět otevřena ke sportovnímu rybolovu. V krásném prostředí Klánovického lesa v průzračné vodě se prohání čerstvá rybí obsádka. Za představitele pražského územního svazu si jen dovolím vyslovit přání, aby byl pořádek kolem této vody jevem trvalým a byl také inspirací i pro revíry všechny ostatní.

Zdeněk Mužík

jednatel ČRS ÚSMP

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie