Vystaveno: 27. 11. 2014 23:23

Letošní zarybňování rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy v celkové hodnotě kolem 23 miliónů korun se chýlí ke konci a tak jsme jako bonus pro pražské rybáře přichystali takový malý vánoční dárek. Dne 27.11.2014 jsme do vybraných mimopstruhových revírů rozvezli tržní kapry v průměrné kusové hmotnosti 6 kg. Tyto krásné ryby cestovaly do rybníka Jankovák u Milína, do údolní nádrže Hostivař, do rybníka Martiňák, Kyjského rybníka, do Cukrovarského rybníka v Čakovicích, do Džbánu, Libockého rybníka a do Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách.

Vystaveno: 13. 11. 2014 17:17

Z důvodu konání porady předsedů místních organizací ČRS Územního svazu města Prahy je v úterý 18. 11. 2014 sekretariát ČRS ÚSMP v Rybářské ulici 3/5, v Praze 4 - Podolí pro veřejnost otevřen pouze do 14,30 hodin. Porada předsedů se bude konat od 16,00 hodin v restauraci U Zlomené vrtule hotelu Alpin Avion Budějovická 69, Praha 4 - Krč.

Děkujeme za pochopení.

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy 

Vystaveno: 30. 10. 2014 14:14

Ve sváteční den 28. října 2014 pražští rybáři vylovili ryby z nádrže Slatina v Praze 10 - Dubči a převezli je do okolních rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy. Kapři v kusové hmotnosti od 2 do 6 kg, pětikiloví amuři, kilové štiky, kiloví candáti, čtvrtkiloví líni a 45 q vysoce ceněné násady drobných plotic a perlínů cestovali do Kyjského rybníka, rybníka Martiňák, údolní nádrže Hostivař, na obě pražské Berounky a do Vltavy 6 a 7. Revitalizace a opravy funkčních objektů podrevíru č.9 revíru č. 401 008 Rokytka 1 nádrže Slatina budou probíhat ještě i v roce 2015.

Vystaveno: 20. 10. 2014 20:20

V neděli 19. října 2014 proběhlo prvotní zarybnění nově zrevitalizovaného Cukrovarského rybníka v Praze 9 - Vinoři. Tento rybník je novým mimopstruhovým rybářským revírem ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 203 rybník Cukrovarský v katastrálním území Vinoř o výměře 0,7 hektarů. Do rybníka byla dovezena kvalitní násada tržních kaprů spolu s dalšími druhy ryb z výlovu sousedního chovného rybníka Obůrka velká. Ryby byly tedy do Cukrovarského rybníka vysazeny z nejbližší vodní plochy na stejném potoce.  

Za ČRS Územního svaz města Prahy vám příjemný rybolov přeje

Vystaveno: 20. 10. 2014 18:18

V úterý 14. října 2014 byl Zámecký rybník v Praze 9 - Čakovicích vypuštěn a vyloven. Zámecký rybník je podrevírem č.2 mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 007 Mratínský potok 1. Veškeré vylovené ryby byly převezeny do sousedního podrevíru č.3 Cukrovarského rybníka. Jednalo se nejen o kapry, ale také o candáty a štiky. Zámecký rybník zůstane z důvodu probíhajících oprav břehových opevnění vypuštěný až do jara 2015. Proto jsme přikročili i k mimořádnému navýšení rybí obsádky v Cukrovarském rybníku podrevíru č.

Vystaveno: 21. 9. 2014 12:12

Po krátké letní přestávce pražští rybáři pokračují v masivním zarybňování rybářských revírů Územního svazu města Prahy. Do pražských revírů se v těchto dnech zavážejí násady kaprů, línů, štik, candátů, okounů, pstruhů, sivenů a dalších druhů ryb. A zarybnění bude pokračovat až do vyčerpání roční částky rozpočtované pro zarybnění ve výši cca 23 milionů Kč, ostatně tak jako každý rok.

Vystaveno: 17. 7. 2014 14:14

10.7.2014 ve věku 60 let nás po dlouhé a těžké nemoci navždy opustil dobrý kamarád, neobyčejný člověk a obrovský bojovník Víťa Pavelka. V době, kdy závodil spolu s Pepou Bělovským v plavačce za Prahu, patřili oba k evropské špičce a například maďarští rybáři si jejich sportovního umění velmi považovali. Později, když mu již zdraví nesloužilo, dosahoval skvělých sportovních výsledků v soutěžích handicapovaných rybářů. Víťa patřil mezi ty význačné rybářské osobnosti, na které se bude jistě dlouho vzpomínat.

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy a odbor LRU 

Vystaveno: 8. 7. 2014 20:20

Z důvodu konání akce - "Český vodní pohár dle ZVP3" je 27.7.2014 od 4:00 do 17:00 vydán DOČASNÝ ZÁKAZ VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA na vyznačené části revíru č.401008 Rokytka 1 - podrevír č.1 Kyjský rybník.

Vystaveno: 8. 7. 2014 08:8

   Pořádnou zkouškou odolnosti procházejí ryby v řekách a rybnících. K extrémně nízkému stavu vody a nedostatku kyslíku se nyní přidaly nájezdy parazitů z vodních ptáků.

   Rybí obsádka se kvůli podstavu vody zhušťuje, a tím se pro cizopasníky stává snadnějším cílem. Napadená ryba už na první pohled vypadá velmi odpudivě, larvy zavrtané v kůži totiž kolem sebe vytváří silný černý pigment.

Vystaveno: 5. 6. 2014 11:11

   S platností od 16.června 2014 je lov mníka jednovousého povolen i v rybářských revírech 401010 Sázava 4, 401011 Sázava 5, 401025 Sázava 11 a 401026 Sázava 12.

 

Lov se provádí podle pravidel uvedených v bodu 11) „ Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS ÚSMP“ uveřejněných na str.18 „ Popisu revírů ČRS ÚSMP pro roky 2014-2015“ pro držitele územních povolenek nebo na str.29 „ Soupisu mimopstruhových revírů“ pro držitele celosvazových povolenek.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie