Vystaveno: 1. 4. 2015 10:10

Při příležitosti Světového dne vody zajistili pracovníci ÚSMP ve dnech 20. 3. – 21. 3. 2015 v areálu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči celkem šest přednášek o rybách a čtyři vysazování ryb. Děti a jejich rodiče se zde mohli seznámit s různými obyvateli našich řek a tůní, jejich životními nároky, speciálními vlastnostmi a zajímavostmi z rybího života. Následně si děti mohly vylovit rybu z kádě pomocí saku nebo rukou a vysadit ji do Vltavy.

Vystaveno: 26. 3. 2015 21:21

Na novém mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 202 rybníku V Rohožníku, který najdete uprostřed městské části Praha 10 - Dubeč, proběhlo ve čtvrtek 26. 3. 2015 prvotní zarybnění. Z chovného rybníka Počernický velký sem byla dovezena různorodá obsádka. Vedle základního lovného druhu v průměru tříkilových kaprů sem byly vysazeny i dravé ryby jako štika, candát, sumec a okoun. Obsádka byla doplněna také dostatečným množstvím bílých ryb. Rybolov je zde povolen pouze z prostoru hlavní hráze a z části pravého břehu na straně ulice V Rohožníku - označeno tabulemi.

Vystaveno: 26. 3. 2015 20:20

Podrevír č. 4 mimopstruhového revíru Územního svazu města Prahy č. 401 008 Rokytka 1 nádrž Na Placinách je po dnešním zarybnění opět otevřena ke sportovnímu rybolovu. V krásném prostředí Klánovického lesa v průzračné vodě se prohání čerstvá rybí obsádka. Za představitele pražského územního svazu si jen dovolím vyslovit přání, aby byl pořádek kolem této vody jevem trvalým a byl také inspirací i pro revíry všechny ostatní.

Zdeněk Mužík

jednatel ČRS ÚSMP

Vystaveno: 26. 3. 2015 20:20

Ve čtvrtek 26. 3. 2013 se konal výlov největšího pražského chovného rybníka Počernický velký. Přes 140 q kvalitní násady různých druhů ryb cestovalo do okolních rybářských revírů Územního svazu města Prahy. Tříkiloví kapři, štiky, candáti, sumci a bílé ryby byly vysazeny i do nového revíru naší pražské rybářské organizace v městské části Praha 10 - Dubeč do bezmála pětihektarového rybníka V Rohožníku, který je ke sportovnímu rybolovu otevřen od soboty 28. 3. 2015.

Vystaveno: 14. 3. 2015 08:8

Vážení přátelé, rybáři,

dovolujeme si Vás pozvat na akci Čistá řeka Sázava 2015, která bude probíhat 10. - 12. dubna 2015. Jedná se o velký úklid řeky Sázavy, na kterém se podílí všichni, kterým není lhostejný nepořádek na dně a březích této krásné řeky. S pomocí dobrovolníků je veškerý odpad sbírán do pytlů a svážen loděmi na přístupná místa, odkud je nákladními automobily transportován na skládky odpadu. Čistí se postupně úsek od Soutic až do Pikovic, letos se nabízí navíc také možnost organizovaného čištění úseku Jevanského potoka.

Vystaveno: 29. 1. 2015 09:9

Lov ryb na mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 200 - Rybník Papež je povolen do neděle 1. 3. 2015 včetně.

S platností od pondělí 2. 3. 2015 je lov ryb na tomto rybníku zakázán z důvodu plánovaného výlovu a následného ukončení nájemní smlouvy ze strany vlastníka rybníka.

Vystaveno: 22. 12. 2014 12:12

Vážení přátelé, kolegové rybáři,

přejeme vám šťastné a spokojené prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví,

pohody a pracovních úspěchů do nového roku.

 

Ing. Karel Anders - předseda      Zdeněk Mužík - jednatel

 

ČRS Územní svaz města Prahy

Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí

Vystaveno: 27. 11. 2014 23:23

Letošní zarybňování rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy v celkové hodnotě kolem 23 miliónů korun se chýlí ke konci a tak jsme jako bonus pro pražské rybáře přichystali takový malý vánoční dárek. Dne 27.11.2014 jsme do vybraných mimopstruhových revírů rozvezli tržní kapry v průměrné kusové hmotnosti 6 kg. Tyto krásné ryby cestovaly do rybníka Jankovák u Milína, do údolní nádrže Hostivař, do rybníka Martiňák, Kyjského rybníka, do Cukrovarského rybníka v Čakovicích, do Džbánu, Libockého rybníka a do Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách.

Vystaveno: 13. 11. 2014 17:17

Z důvodu konání porady předsedů místních organizací ČRS Územního svazu města Prahy je v úterý 18. 11. 2014 sekretariát ČRS ÚSMP v Rybářské ulici 3/5, v Praze 4 - Podolí pro veřejnost otevřen pouze do 14,30 hodin. Porada předsedů se bude konat od 16,00 hodin v restauraci U Zlomené vrtule hotelu Alpin Avion Budějovická 69, Praha 4 - Krč.

Děkujeme za pochopení.

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy 

Vystaveno: 30. 10. 2014 14:14

Ve sváteční den 28. října 2014 pražští rybáři vylovili ryby z nádrže Slatina v Praze 10 - Dubči a převezli je do okolních rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy. Kapři v kusové hmotnosti od 2 do 6 kg, pětikiloví amuři, kilové štiky, kiloví candáti, čtvrtkiloví líni a 45 q vysoce ceněné násady drobných plotic a perlínů cestovali do Kyjského rybníka, rybníka Martiňák, údolní nádrže Hostivař, na obě pražské Berounky a do Vltavy 6 a 7. Revitalizace a opravy funkčních objektů podrevíru č.9 revíru č. 401 008 Rokytka 1 nádrže Slatina budou probíhat ještě i v roce 2015.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie