Vystaveno: 26. 9. 2012 15:15

Rybník Martiňák se vypouští z důvodu provedení údržby tohoto vodního díla. Po provedení údržbových prací bude rybník opět napuštěn a proběhne prvotní zarybnění nejen lovnými kapry ale i ostatními druhy ryb včetně dravých. O zahájení lovu na tomto rybníku vás budeme na našich webových stránkách informovat. Podle sdělení správce a vlastníka rybníka by se mělo jednat jen o krátkodobé opatření.

Za ČRS Územní svaz města Prahy

Zdeněk Mužík

jednatel

Vystaveno: 24. 8. 2012 12:12

Minulý týden jsme doplnili obsádky lososovitých ryb na pražských pstruhových i mimopstruhových revírech.

Byli vysazeni jak pstruzi tak siveni o kusové hmotnosti nad 0,30 kg.

Podle ověřených informací jsou nyní rybáři při lovu salmonidů nejúspěšnější na Radotínském potoce, Sázavě 11P, Sázavě 12P, Vltavě 8A a Vltavě 7.

Za návštěvu teď bezpochyby stojí i všechny ostatní pražské pstruhové a mimopstruhové revíry. Velmi romantická místa objevíte třeba na říčce Kocábě.

Pstruzi se loví také pod Prahou na mimopstruhové Vltavě 4 pod Trojským jezem.

Vystaveno: 21. 8. 2012 23:23

Organizační výbor Orvis Cupu z technických důvodů (revitalizace Střeleckého ostrova) zrušil letošní ročník muškařských závodů.

Územní svaz města Prahy proto rozhodl pro rok 2012 zrušit omezení lovu ryb na části mimopstruhového revíru Vltava 5 v úseku od jezu u Karlova mostu až k jezu u Jiráskova mostu v období od 1.9. do 30.11 s tím, že se může i v tomto úseku a v této době lovit všemi způsoby lovu povolenými na revírech mimopstruhových v souladu se zněním § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Za Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy

Vystaveno: 14. 4. 2012 22:22

Lov ryb na pstruhových revírech letos začíná v pondělí 16.dubna v 6,00 hod. Do všech pstruhových revírů Českého rybářského svazu, Územního svazu města Prahy bude od pátku 13.dubna do neděle 15.dubna 2012 doplněna obsádka lososovitých ryb. Pstruzi a siveni byli vysazeni i do vybraných mimopstruhových revírů jako například do Vltavy 9, Vltavy 8 A, Vltavy 7, Sázavy 1, Sázavy 4 a Sázavy 5. Přejeme vám příjemné zážitky při rybolovu na pražských revírech. Výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 28. 2. 2012 17:17
Vystaveno: 22. 2. 2012 22:22

V úterý 21.2.2012 byla v rybářském revíru č.401 201 Rybníku Jankovák doplněna obsádka pstruhů duhových o dalších 100 kg těchto ryb v tržní velikosti. Rybáři - držitelé mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, celosvazových nebo celorepublikových si mohou každý den z tohoto mimopstruhového revíru odnést až 3 kusy pstruhů ulovených pod ledem (na dírkách).Výbor ČRS Územního svazu města Prahy přeje všem oprávněným rybářům příjemné zážitky při zimním rybolovu.

Vystaveno: 31. 1. 2012 13:13

S platností od 2.2.2012 do 31.3.2012 (v případě nepříznivých podmínek jen do odvolání ) je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 rybníku Jankovák v k.ú. Milín povolen lov ryb pod ledem (na dírkách). Lov na dírkách je zde povolen podle bližších podmínek výkonu rybářského práva uvedených v popisech rybářských revírů pro rok 2012 u rybníku Jankovák.

V Praze dne 31.1.2012
ČRS Územní svaz města Prahy

Vystaveno: 15. 10. 2011 21:21

Ve čtvrtek 13. října pražští rybáři vylovili z Počernického velkého rybníka 140 q všech druhů ryb. Vedle kaprů o průměrné kusové hmotnosti 3 kg byly do rybářských revírů Územního svazu města Prahy z tohoto rybníka vysazeny také násady dravých ryb : štiky, candáti, okouni a sumci včetně exponátů v trofejních velikostech. Společně s dravými rybami byly do revírů vysazeny i bílé ryby. Rybí násady cestovaly do Botiče 2-údolní nádrže Hostivař, do Rokytky 1-Kyjského rybníka a nádrže Slatina, do Berounky 2 a do dalších pražských rybářských revírů.

Vystaveno: 1. 10. 2011 23:23

Ve čtvrtek 29.9.2011 jsme u Českého Brodu vylovili rybník Podviňák.

Tento chovný rybník o katastrální výměře 13,8 ha (zatopená plocha je přibližně o 2 ha nižší), je již od roku 1997 ve vlastnictví naší pražské rybářské organizace.

Vystaveno: 26. 9. 2011 09:9
Zákaz lovu ryb v některých rybářských revírech ČRS Územního svazu města Prahy na podzim roku 2011.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie