Vystaveno: 26. 2. 2013 15:15

Kolegové rybáři a rybářky, omlouváme se vám tímto za tiskovou chybu, která vznikla při tisku brožurky "Popisy mimopstruhových a pstruhových revírů ÚSMP - rok 2013 a to na straně 34, kde je chybně uveden rok 2012. Správné znění textu - " V ROCE 2013 OPRAVŇUJE ÚZEMNÍ MIMOPSTRUHOVÁ POVOLENKA ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY JEJÍHO DRŽITELE K LOVU RYB I NA NÁSLEDUJÍCÍCH REVÍRECH STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU ".

Celá brožura je k dispozici v rubrice KE STAŽENÍ.

Vystaveno: 29. 1. 2013 17:17

V letošním roce je pro všechny milovníky pstruhových vod a klasické muškařské techniky připraven nový pstruhový revír - 403012 Záhořanský potok 1.

Přítok Vltavy.Od ústí do Vltavy u železničního mostu Libřice až k pramenům.

Lov ryb je povolen v úseku od ústí do Vltavy u železničního mostu Libřice až k poslednímu vysokému jezu nad chatovou osadou Albatros při dodržování následujících pravidel :

* lov ryb povolen pouze na umělou mušku za použití klasické muškařské techniky, tzn.nahazovanou výhradně pomocí muškařské šnůry

Vystaveno: 29. 1. 2013 13:13

V roce 2013 již není v soupisu našich mimopstruhových revírů revír 401006 KOCÁBA 1 A - podrevír č.3 - SPLAVĚCÍ , revír 401006 KOCÁBA 1 A - podrevír č.6 - RYBNÍK NA DRAHÁCH a revír 401032 LABE 20A - podrevír č.1 - BUDA. Na těchto revírech není již umožněn lov ryb.

Vystaveno: 25. 1. 2013 10:10

Na základě vyjímek KÚ Středočeského kraje č.j. 025910/2012/KUSK ze dne 26.3.2012 a MHMP č.j. S-MHMP-153306/2012/OZP-V-172/R-28/Pp ze dne 10.5.2012 je na mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy - Vltava 7, Vltava 8 - údolní nádrž Vrané nad Vltavou, Vltava 8A, Vltava 9 - údolní nádrž Štěchovice a Vltava 10-14 - údolní nádrž Slapy povolen lov mníka jednovousého(Lola lota).U popisu těchto revírů je uvedena věta "Lov mníka jednovousého povolen".

Vystaveno: 5. 11. 2012 14:14

Po provedených údržbových prací byl rybník Martiňák opět napuštěn a okamžitě jsme zajistili i prvotní zarybnění. Do tohoto podrevíru č. 8 součásti pražského mimopstruhového revíru č. 401 008 Rokytka 1 jsme v minulém týdnu nasadili více jak 1000 kg kaprů, z nichž řada měla kusovou hmotnost nad 5 kg a také již vzrostlé dravé ryby candáty, štiky a okouny. Ryby do Martiňáku přicestovaly především ve čtvrtek 1.11.2012 z právě vylovené nádrže Pískovna v Hostavicích.

Věříme, že si zde oprávnění rybáři přijdou ještě letos na své.

Vystaveno: 27. 9. 2012 14:14

KRÁTKODOBÝ ZÁKAZ LOVU RYB NA NĚKTERÝCH PODREVÍRECH RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ ČRS ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY – PODZIM 2012

 

 

 

 

Vystaveno: 26. 9. 2012 15:15

Rybník Martiňák se vypouští z důvodu provedení údržby tohoto vodního díla. Po provedení údržbových prací bude rybník opět napuštěn a proběhne prvotní zarybnění nejen lovnými kapry ale i ostatními druhy ryb včetně dravých. O zahájení lovu na tomto rybníku vás budeme na našich webových stránkách informovat. Podle sdělení správce a vlastníka rybníka by se mělo jednat jen o krátkodobé opatření.

Za ČRS Územní svaz města Prahy

Zdeněk Mužík

jednatel

Vystaveno: 24. 8. 2012 12:12

Minulý týden jsme doplnili obsádky lososovitých ryb na pražských pstruhových i mimopstruhových revírech.

Byli vysazeni jak pstruzi tak siveni o kusové hmotnosti nad 0,30 kg.

Podle ověřených informací jsou nyní rybáři při lovu salmonidů nejúspěšnější na Radotínském potoce, Sázavě 11P, Sázavě 12P, Vltavě 8A a Vltavě 7.

Za návštěvu teď bezpochyby stojí i všechny ostatní pražské pstruhové a mimopstruhové revíry. Velmi romantická místa objevíte třeba na říčce Kocábě.

Pstruzi se loví také pod Prahou na mimopstruhové Vltavě 4 pod Trojským jezem.

Vystaveno: 21. 8. 2012 23:23

Organizační výbor Orvis Cupu z technických důvodů (revitalizace Střeleckého ostrova) zrušil letošní ročník muškařských závodů.

Územní svaz města Prahy proto rozhodl pro rok 2012 zrušit omezení lovu ryb na části mimopstruhového revíru Vltava 5 v úseku od jezu u Karlova mostu až k jezu u Jiráskova mostu v období od 1.9. do 30.11 s tím, že se může i v tomto úseku a v této době lovit všemi způsoby lovu povolenými na revírech mimopstruhových v souladu se zněním § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Za Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy

Vystaveno: 14. 4. 2012 22:22

Lov ryb na pstruhových revírech letos začíná v pondělí 16.dubna v 6,00 hod. Do všech pstruhových revírů Českého rybářského svazu, Územního svazu města Prahy bude od pátku 13.dubna do neděle 15.dubna 2012 doplněna obsádka lososovitých ryb. Pstruzi a siveni byli vysazeni i do vybraných mimopstruhových revírů jako například do Vltavy 9, Vltavy 8 A, Vltavy 7, Sázavy 1, Sázavy 4 a Sázavy 5. Přejeme vám příjemné zážitky při rybolovu na pražských revírech. Výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie