Vystaveno: 16. 1. 2020 19:19

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy poskytuje pro rok 2020 dětem do 15 let první územní mimopstruhovou nebo pstruhovou povolenku zdarmaPodmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS).

Vystaveno: 15. 12. 2019 19:19

Podle vyhlášky 395/1992 Sb. je mník jednovousý (Lota lota) v České republice celoročně hájen a patří mezi chráněné druhy v kategorii "ohrožený". Na základě udělených výjimek příslušných krajských úřadů je na vybraných revírech ČRS Územního svazu města Prahy lov mníka jednovousého povolen. Na těchto revírech má mník stanovenu nejmenší lovnou míru 40 cm, dobu hájení od 1. 11. do 15. 3. a úlovek je omezen na 1 kus denně.

Vystaveno: 2. 11. 2019 20:20

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 pražští rybáři vylovili nádrž Jiviny. Po plánované opravě tohoto vodního díla jeho vlastníkem Magistrátem hlavního města Prahy bude nádrž znovu napuštěna a otevřena ke sportovnímu rybolovu. Při výlovu této nádrže se opět potvrdilo pravidlo, že v rybničních rybářských revírech kapři v běžné tržní velikosti mezi dvěma a pěti kilogramy dlouho po vysazení nevydrží, ale zůstávají ryby v trofejních velikostech společně s dravci a rybami ostatními, které se zde přirozeně rozmnožují.

Vystaveno: 27. 10. 2019 12:12

Jak jsme již avizovali v předešlém příspěvku, bude se letos na podzim z rozhodnutí vlastníka vypouštět a lovit nádrž Jiviny v Praze 6 - Ruzyni. Z těchto důvodů byl vydán zákaz lovu ryb na této nádrži v platnosti od 28. 10. 2019. Děkujeme za pochopení.

ČRS Územní svaz města Prahy 

Vystaveno: 19. 10. 2019 18:18

Podzimní výlovy pražských rybníků započaly tak jako každý rok už v měsíci září a skončí až v polovině listopadu. Pracovníci našeho výrobního střediska "Rybochov" se výlovům nejen pražských rybníků a nádrží věnují v tomto období téměř každý den. Vedle výlovů chovných rybníků nás letos na podzim také čeká výlov rybářských revírů nádrže Jiviny v Praze 6 - Ruzyni a rybníka Labuť v Praze 4 - Krči.

Vystaveno: 15. 10. 2019 14:14

S účinností od neděle 20.řína 2019 je po dokončení údržby ukončen zákaz lovu ryb na mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 205 RN Kotlářka. Pražští rybáři po provedené údržbě revír vydatně zarybnili a je otevřen všem oprávněným zájemcům o sportovní rybolov.

Bohaté úlovky vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 15. 10. 2019 10:10

Vážení rybáři. Vzhledem k úniku nebezpečných látek do Drnovského potoka na Klatovsku důrazně nedoporučujeme konzumaci ulovených ryb z řeky Úhlavy a Berounky (od soutoku s Úhlavou), a to až do odvolání. V rámci ČRS Územního svazu města Prahy se toto opatření týká revírů Berounka 2, Berounka 1, Vltava 6, Vltava 5, Vltava 4 a Vltava 3.

Vystaveno: 25. 8. 2019 15:15

Ve dnech 12. až 16. července 2019 uspořádal Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy už 32. závody v lovu ryb udicí plavané mezi družstvy Prahy a Budapešti. Tyto závody probíhají každoročně recipročně už od roku 1987. Vždy se jedná o pětidenní setkání představitelů rybářských svazů těchto obou evropských měst, při kterém si své dovednosti v lovu ryb udicí změří ti nejlepší závodníci Prahy a Budapešti.

Vystaveno: 9. 8. 2019 14:14

Na základě rozhodnutí Městské veterinární správy v Praze, je s platností od 9.srpna 2019 vydán zákaz lovu ryb a vstupu na revír č. 401 203 Rybník Cukrovarský ve Vinoři z důvodu vzniku nákazy - herpesviróza kapra Koi. (viz kopie rozhodnutí zde).

O znovuzahájení rybolovu na tomto rybníku vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Vystaveno: 30. 7. 2019 10:10

Tradiční časopis Rybářství působí od středy také v nové online verzi na webové stránce www.irybarstvi.cz. Zpracování článků se od těch v časopise trochu odlišuje. Příspěvky na webu jsou aktuálnější a variabilnější. Na irybarstvi.cz naleznete videa, soutěže nebo třeba články obrazem, jejichž hlavním nosným prvkem je velké množství fotografií.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie