Vystaveno: 13. 4. 2016 16:16

V těchto dnech pražští rybáři doplňují obsádky lososovitých ryb jak do všech pstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy, tak i do vybraných revírů mimopstruhových, kde platí pstruhové povolenky, jako jsou revíry Vltava 7, Vltava 8A, Vltava 6 – Lahovická nádrž a také i do MP revírů Sázavy - Sázava 1, Sázava 4 a Sázava 5. Ke dni letošního zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bude do pražských revírů vysazeno 1200 kg pstruha duhového a 1500 kg sivena amerického o průměrné kusové hmotnosti 0,35 kg.

Vystaveno: 11. 3. 2016 20:20

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 byl v obci Tuchoraz vyloven rybník Mlýnský, který je ve vlastnictví ČRS Územního svazu města Prahy. Celkový výlovek činil více jak 4 tuny ryb. Většinu tvořila kapří násada o průměrné kusové hmotnosti 0,3 kg. Tito kapři byli vysazeni znovu do pražských chovných rybníků a již na podzim z nich bude krásná násada o lovné velikosti pro naše sportovní rybářské revíry. Vedle kapra jsme zde také vylovili téměř 1 tunu násady lína obecného.

Vystaveno: 1. 3. 2016 16:16

Z důvodu opravy průtokového napájecího zařízení bude v termínu od 4. 4. 2016 do 18. 4. 2016 zakázán rybolov na Dolním rybníku v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou. Dolní rybník je podrevírem č. 1 mimopstruhového revíru č.  401 026 Sázava 12. Po provedené opravě a po pročištění přítokového systému bude voda v rybníku vystavena na normální hladinu a opět zahájen sportovní rybolov.

Vystaveno: 14. 2. 2016 22:22

Ve dnech od 11. 2. 2016 do 14. 2. 2016 měli všichni příznivci Petrova cechu možnost navštívit při výstavě For fishing v pražských Letňanech i stánek Českého rybářského svazu. Mladí i zkušení rybáři si mohli vyzkoušet věrohodný simulátor zdolávání různých druhů a velikostí ryb s projekcí souboje na širokoúhlé TV. Dále si mohli zkusit i laserovou střelnici kormoránů „Ulov si svého kormorána“ jako soutěž, kdo střelí více kormoránů za určitý čas. Tímto opatřením se, byť jen virtuálně, snažíme rybářům přiblížit problematiku kormorána velkého a jednu z možností jeho regulace.

Vystaveno: 14. 2. 2016 20:20

Vážení rybářští kolegové, již po jedenácté se připravuje velký úklid řeky Sázavy a jejího okolí, akce „Čistá řeka Sázava“, při které dobrovolníci z lodí i ze břehu sbírají do pytlů vše, co do řeky a jejího okolí nepatří. Sebraný odpad je následně nákladními auty odvážen na skládky. Naši členové a lidé ochotní přiložit ruku k dobrému dílu dostanou svou šanci už 8.-10.4.2016.

Více informací o akci naleznete na:

www.cistarekasazava.cz

Vystaveno: 14. 2. 2016 19:19

Ve dnech 4. – 5. února uspořádala Katedra zoologie a rybářství, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze ve spolupráci s Ichtyologickou sekcí České zoologické společnosti v pořadí již 15. ročník České rybářské a ichtyologické konference, tzv. RybIkon 2016. S potěšením můžeme konstatovat, že se konference zúčastnila řada pracovníků a funkcionářů ČRS z několika územních svazů. Konference probíhala v přátelském duchu a obsahovala 65 zajímavých příspěvků, pozitivně lze hodnotit například vysoký počet přednášek našich předních astakologů (odborníků na raky).

Vystaveno: 1. 2. 2016 19:19

Z jednání zástupců ČRS s podnikem Povodí Vltavy, s. p., vyplynulo, že Povodí plánuje vybudovat sérii rybích přechodů na dosud migračně neprostupných jezech na dolní Berounce. Již v minulém roce započala stavba rybího přechodu na nejníže postaveném jezu v Černošicích. Zatímco stavba zdejšího jezového tělesa bude pokračovat i letos na jaře, rybí přechod je prakticky hotový a již zde můžeme očekávat první rybí návštěvníky.

Vystaveno: 21. 12. 2015 12:12

PF  2016

Vystaveno: 5. 12. 2015 13:13

    Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy poskytuje pro rok 2016 dětem do 15 ti let první územní mimopstruhovou povolenku zdarma. Podmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS).

Vystaveno: 25. 11. 2015 21:21

I v letošním roce se nám podařilo splnit si vánoční přání vysazením kapitálních kaprů do našich pražských revírů. Dnes 25. 11. 2015 jsme rozvezli a vysadili 20 q velkých kaprů o průměrné kusové hmotnosti 7 kg do následujících mimopstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy. Tito krásní kapři nyní plavou v rybníku Jankovák, rybníku Pančák (Botič 1), SN II. Nepomucký (Vltava 6), Cukrovarském a Zámeckém rybníku v Čakovicích (Mratínský potok 1), Kyjském rybníku (Rokytka 1) a v údolních nádržích Džbán (Šárecký potok 2) a Hostivař (Botič 2).

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie