Vystaveno: 21. 2. 2018 13:13

Dne 19. 2. 2018 vyšla ve sbírce zákonů pod č. 25/2018 novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech. S účinností od 1. dubna 2018 platí na mimopstruhových revírech následující denní doby lovu ryb:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Vystaveno: 27. 1. 2018 19:19

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy získal ve výběrovém řízení novou vodní plochu ke sportovnímu rybolovu - VD Drásov. Vodní dílo Drásov je nádrž o výměře 8,3 ha ležící v katastru obcí Dubenec u Příbramě, Višňová, Drásov u Příbramě a je napájena Drásovským potokem patřícím mezi přítoky říčky Kocáby. Nejbližšími MO ČRS sdruženými v Územním svazu města Prahy jsou MO Ouběnice (6 km), MO Milín (10 km) a MO Dobříš (13 km).

Vystaveno: 28. 11. 2017 16:16

Sice je nejpočetnějším vysazovaným druhem kapr, ale Územní svaz města Prahy se stále intenzivněji věnuje i zarybňování dravými rybami. Z dravců (vyjma ryb lososovitých) bylo letos do pražských revírů doposud dovezeno 59 q štik, 48 q okounů, 8 q sumců, 125 tisíc kusů ročka candáta včetně 148 kg candátí násady a 11 tisíc ročka bolena. Krásné štiky byly zatím naposledy do rybářských revírů Územního svazu města Prahy Vltava 3, Vltava 4, Vltava 5, Vltava 8, Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy a Berounka 2 dovezeny v pondělí 20.

Vystaveno: 22. 11. 2017 09:9

S účinností od soboty 25.listopadu 2017 je po dokončení údržby a regulace obsádky ukončen zákaz lovu ryb na mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 202 Rybník v Rohožníku. Pražští rybáři po provedené údržbě a regulaci obsádky rybník vydatně zarybnili a je otevřen všem oprávněným zájemcům o sportovní rybolov.

Bohaté úlovky vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 18. 11. 2017 16:16

Letos téměř o čtrnáct dní dříve než v minulých letech pražští rybáři přisadili do svých revírů také velké kapry. Tito krásní urostlí jedinci okusili, jak chutnají vody ČRS Územního svazu města Prahy, už ve středu 15. listopadu. Celkem bylo tento den dovezeno a vysazeno 22 q kapřích mazáků o průměrné kusové hmotnosti 6 kg. Jako již tradičně tito velcí kapři doplnili obsádky v rybníku Jankovák u Milína, dále v nádrži SN II.

Vystaveno: 22. 10. 2017 16:16

Vážení kolegové sportovní rybáři.

   S ohledem na blížící se konec roku si vás dovolujeme upozornit na ukončení dohody o společném rybolovu mezi ČRS Územním svazem města Prahy a ČRS Středočeským územním svazem. Tato dohoda s různými změnami a úpravami trvala už od devadesátých let.

   Dohodu o společném rybolovu jednostranně vypověděl ČRS Středočeský územní svaz - viz připojený scan výpovědi.

Vystaveno: 22. 10. 2017 12:12

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 byl vyloven druhý největší chovný rybník ČRS Územního svazu města Prahy čtrnáctihektarový Podviňák. Tento rybník nedaleko Českého Brodu je majetkem pražských rybářů, kteří tu každoročně vyloví více jak 100 q ryb. Letos byla produkce opět úspěšná. Do mimopstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 029 Labe 20 a č. 401 032 Labe 20 A odvezli pražští rybáři z tohoto rybníka celkem 141 q ryb. Z toho bylo 125 q kapra 6 000 ks, dále 14,4 q amura 1 100 ks, 70 kg lína 200 ks, 50 kg štiky 250 ks a 40 kg okouna. Zarybňování pražských revírů probíhá téměř denně.

Vystaveno: 20. 10. 2017 11:11

Z důvodu plánovaného výlovu Rybníka v Rohožníku platí od soboty 21.října 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 14. 10. 2017 21:21

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy ve čtvrtek dne 12. 10. 2017 vylovil největší pražský chovný rybník dvacetihektarový "Počernický velký". Pražská organizace sportovních rybářů tento rybník loví každoročně vždy v polovině října a to již od 40. let minulého století. I letos se výlov vydařil. Přesto, že na pražských chovných rybnících není povoleno přikrmování, bylo zde vyloveno celkem 129 q ryb. V celkovém výlovku byl samozřejmě nejvíce zastoupen kapr obecný. Toho v průměrné kusové hmotnosti 2 kg bylo 5 360 ks o celkové hmotnosti 108 q.

Vystaveno: 6. 8. 2017 18:18

Český rybářský svaz Územní svaz města Prahy koupil do svého vlastnictví od státního podniku Povodí Vltavy nad jezem v Mokropsech dvě hektarové tůně. Obě tůně jak "Dolní tůň Všenory" tak "Horní tůň Všenory" jsou podrevíry pražského mimopstruhového revíru č. 401 002 Berounka 2. Platí zde MP povolenky ČRS Územního svazu města Prahy, celosvazové a celorepublikové. Ač jsou obě tůně od hlavního toku řeky Berounky odděleny pouze úzkou břehovou hrází, tak bylo přímé propojení tůní s řekou dlouhou dobu nefunkční.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie