Vystaveno: 22. 7. 2017 21:21

Pro pražské děti pořádáme už dlouhé desítky let letní rybářské tábory. Od roku 2003 probíhají na řece Sázavě v kempu Horka II u Zruče nad Sázavou. Ubytovací i stravovací podmínky jsou na velmi dobré úrovni a co děti zajímá nejvíce jsou skvělé možnosti rybolovu jak na řece Sázavě, tak na místní pískovně. Kolegové z Místní organizace ČRS Praha 9 - Vysočany zabezpečují bohatou programovou náplň, která je však podřízena naší hlavní činnosti - výkonu rybářského práva.

Vystaveno: 16. 7. 2017 15:15

Již od roku 1987 probíhají každoročně recipročně mezinárodní závody v lovu ryb udicí plavané mezi nejlepšími závodníky Prahy a Budapešti. Maďarští závodníci patří v plavané mezi světovou špičku, a proto si s nimi pražští závodníci vždy velmi rádi změří síly. Letos se nám podařilo zvítězit, ale celkem stále ještě Budapešť vede o dva body. Spolu se závodníky vždy přicestují i vedoucí činitelé obou územních rybářských sportovních organizací.

Vystaveno: 12. 6. 2017 18:18

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9. 6. 2017 s nabytím právní moci dnem 12. 6. 2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících čtyřech rybářských revírech podle níže uvedených pravidel: 401 029 Labe 20, 401 011 Sázava 5, 401 018 Vltava 6, 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech těchto revírech je povolen lov ryb také v období od 16. 6. do 31. 8.

Vystaveno: 26. 5. 2017 15:15

V úterý 16. 5. 2017 se konala již 31. konference ČRS Územního svazu města Prahy - počítáno od přijetí Stanov ČRS v roce 1990, kdy Krajské výbory ČRS nahradily nové statutární orgány Územní svazy ČRS. Bylo vyhodnoceno konání pražské rybářské organizace od minulé konference v roce 2016, byly schváleny změny pravidel výkonu rybářského práva na revírech Územního svazu města Prahy v platnosti od 1. 1. 2018 a v neposlední řadě byla přijata opatření vedoucí ke zlepšení činnosti nejen pražského územního svazu ale i všech jeho místních organizací.

Vystaveno: 17. 4. 2017 16:16

I v letošním roce byla do revírů ČRS Územního svazu města Prahy doplněna obsádka úhoře říčního. Ve sváteční den o Velkém pátku dne 14. 4. 2017 bylo z dotací Evropského rybářského fondu zakoupeno a do pražských vod vysazeno 130 kg úhořího monté v hodnotě 1 milión 495 tisíc Kč.

Vystaveno: 15. 4. 2017 13:13

Už od 7.dubna letošního roku zarybňujeme pražské revíry lososovitými rybami ( průběžně doplňované informace v rubrice "Zarybnění"). Masivnější nasazování revírů pražského územního svazu salmonidy však vypuklo v pátek 14.dubna 2017. Pstruzi duhoví a siveni američtí cestovali do všech pražských pstruhových revírů a také i do revírů mimopstruhových jako jsou Vltava 6 (Lahovická nádrž), Vltava 7, Vltava 8A, Vltava 9, Sázava 1, Sázava 5. Rybářští nedočkavci si proto mohli ulovit svého pstruha duhového nebo sivena ještě před zahájením řádné pstruhové sezóny.

Vystaveno: 15. 4. 2017 12:12

Po předložení zprávy o zpracování statistiky úlovků za rok 2016 a informací z konání členských schůzí MO ČRS Územního svazu města Prahy stále nemůžeme být spokojeni s kvalitou vyplňování oddílu II. povolenky k lovu jednotlivými pražskými rybáři. I nadále vysoké procento pražských rybářů odevzdává úlovkové lístky po stanoveném termínu (§4 odstavec 2c Stanov ČRS - povinnost člena do 15 dnů po skončení platnosti povolenky vrátit výdejci povolenek řádně vyplněný úlovkový lístek) a nesprávně nebo neúpně vyplněné.

Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

Z důvodu plánovaného výlovu Požárního rybníka platí od 10.dubna 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

S účinností od 10. 4. 2017 je ukončen zákaz lovu ryb na mimopstruhových revírech ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 203 Rybník Cukrovarský ve Vinoři a č. 401 008 Rokytka 1  (8) Rybník Martiňák. Oba rybníky jsou pro držitele MP povolenek ČRS Územního svazu města Prahy a povolenek MP celosvazových (celorepublikových) opět otevřeny k výkonu rybářského práva. 

Bohaté úlovky vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 19. 3. 2017 15:15

V sobotu 18. 3. 2017 od 22 hodin měl na ČT 24 svou premiéru historický střihový dokument k aktuálním i nadčasovým tématům rybářství. Tento dokument vycházející z Československých filmových týdeníků let 1945 - 1989 a z archivu zpravodajství České televize přináší zajímavé útržky z historie nejen sportovních rybářských organizací ale i z rybochovu, rybářského výzkumu a rybářského školství.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie