NavigaceMník jednovousý v revírech ČRS Územního svazu města Prahy

Mník jednovousý v revírech ČRS Územního svazu města Prahy


Podle vyhlášky 395/1992 Sb. je mník jednovousý (Lota lota) v České republice celoročně hájen a patří mezi chráněné druhy v kategorii "ohrožený". Na základě udělených výjimek příslušných krajských úřadů je na vybraných revírech ČRS Územního svazu města Prahy lov mníka jednovousého povolen. Na těchto revírech má mník stanovenu nejmenší lovnou míru 40 cm, dobu hájení od 1. 11. do 15. 3. a úlovek je omezen na 1 kus denně. Pražští rybáři se již dlouhodobě snaží tento druh uchovat a jeho stavy postupně zvyšovat. Za posledních dvacet let bylo do revírů ČRS Územního svazu města Prahy vysazeno kolem 100 tisíc kusů mníka jednovousého ve stáří jednoho roku v průměrné velikosti 8 – 15 cm. Každým rokem pražští rybáři vysazují cca 5 000 kusů ročků do vybraných revírů, kde mají mníci pro svůj život a reprodukci vhodné podmínky.

Ve všech publikacích popisů revírů jsou pro evidenci výskytu mníka jednovousého na pražských revírech sportovní rybáři vyzýváni k zapisování těchto úlovků i v místech a době kdy jsou mníci hájeni s tím, že úspěšní lovci uvedou poznámku VRÁCEN. Ve statistice úlovků se na revírech ČRS Územního svazu města Prahy vyskytuje každoročně několika kusů mníka a občas je zaznamenána také telefonická informace o těchto úlovcích. Odezva od sportovních rybářů je však doposud stále velmi malá a proto nás velmi potěšila čerstvá informace pražské rybářky, která 25 listopadu 2019 ulovila na revíru Vltava 6 v 19:30 na 15 ti centimetrovou živou plotici mníka jednovousého o velikosti 63 cm a hmotnosti 1,6 kg. Ještě větší radost nám udělala zaslaná fotografie tohoto úlovku, kterou nám poslala úspěšná lovkyně i se souhlasem jejího zveřejnění. Mník byl samozřejmě po vyfotografování a šetrném zvážení obratem vrácen vodě a do úlovkového lístku zapsána data i s poznámkou VRÁCEN.

Získali jsme tak zase další jistotu o účelnosti naší letité snahy o záchranu tohoto unikátního rybího druhu mníka jednovousého.

 

Zdeněk Mužík – jednatel ČRS ÚSMP

Mník jednovousý v revírech ČRS Územního svazu města Prahy
Mník jednovousý v revírech ČRS Územního svazu města Prahy

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie