Navigace401002 Berounka 2 (H)

401002 Berounka 2 (H)


401 002  BEROUNKA 2 (H)                                                    13 km  80 ha
 
Přítok Vltavy. Od jezu v Mokropsech až k jezu v Karlštejně-Klučicích včetně přilehlých tůní. Součástí revíru je úsek Svinařského potoka (GPS Z: 49°55'14.432"N, 14°12'53.918"E, K: 49°55'11.002"N, 14°12'51.918"E) od soutoku s Berounkou až k železničnímu nadjezdu v obci Zadní Třebaň (cca 100 m proti proudu potoka).
 
Na ostrově pod jezem v Karlštejně-Klučicích platí zákaz lovu ryb z pravého břehu ostrova (po proudu), tzn. ze břehu přilehlého k odpadní strouze z MVE. Rybáři jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu přiléhajícím k řece (levý břeh ostrova po proudu).
Při lovu na bójku jsou povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání trhacích bójek je zakázáno. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní.
Parma obecná je celoročně hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně.
 
Součástí revíru jsou potoky Karlický, Všenorský, Moklický (Babský) a Kluček, které jsou chovné – lov ryb zakázán.
Svinařský potok je samostatným revírem.
 
Upozornění : Pravý břeh nad jezem v Mokropsech v délce cca 800 m je využíván k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP. Žádáme proto o respektování občasných omezení, která jsou v průběhu roku aktuálně sdělována tabulemi umisťovanými v tomto úseku.

K revíru patří :
 
1. Dolní tůň Všenory          v k.ú. Všenory   1,0 ha    

2. Horní tůň Všenory          v k.ú. Všenory   0,9 ha   
 
LOVNÝ ÚSEK
DÉLKA
PLOCHA
FOTO
MAPA
GPS

Berounka 2

13,00
80,30
 
 
 
 
 1. Dolní tůň Všenory
00,00
01,00

 
 
 2. Horní tůň Všenory

00,00

00,90


 
 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie