Navigace401011 Sázava 5 (H)

401011 Sázava 5 (H)


401 011 SÁZAVA 5 (H)                                                                     13 km 50 ha
 
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Sázava-Černé Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě) až k jezu mlýna v Ledečku.
Ve strouze skláren Kavalier v Sázavě je lov ryb zakázán. Na ostrově pod jezem v osadě Budín – k. ú. Samopše – platí zákaz lovu ryb v mlýnském odpadu (strouze). Rybáři jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu přiléhajícím k řece.
Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen.
Součástí revíru je Úžický (Talmberský) potok, který je chovný – lov ryb zakázán.

Upozornění: Na základě povolené vyjímky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j. 28569/2019-MZE-16232 ze dne 22.5.2019) je v celém revíru povolen lov v období od 16.6. do 30.9. i v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.

V období od 1.9. do 30.9. v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :

1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu ( od 16.6. do 30.9. v době od 00:00  do 04:00 hod.) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

3)   Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání ( čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti ).

 
LOVNÝ ÚSEK
DÉLKA
PLOCHA
FOTO
MAPY

GPS
 
Sázava 5
13,00
50,00
 
 

 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie