Navigace401022 Vltava 10 -14 - údolní nádrž Slapy

401022 Vltava 10 -14 - údolní nádrž Slapy


401 022 VLTAVA 10-14 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY            50 km 1000 ha
 
Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno.

Lov mníka jednovousého povolen.

Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – lov ryb zakázán.
Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.

Upozornění: Na základě povolené vyjímky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j. 28566/2019-MZE-16232 ze dne 22.5.2019) je v celém revíru povolen lov v období od 16.6. do 30.9. i v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.

V období od 1.9. do 30.9. v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :

1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu ( od 16.6. do 30.9. v době od 00:00  do 04:00 hod.) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

3)   Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání ( čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti ).

LOVNÝ ÚSEK
DÉLKA
PLOCHA
FOTO
MAPY
GPS
Vltava 10-14
50,00
1000,00
 
 
K: 49°38‘0.445“N, 14°14‘50.707“E

 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie