Navigace401022 Vltava 10 -14 - ú.n. Slapy

401022 Vltava 10 -14 - ú.n. Slapy


401 022 VLTAVA 10-14 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY            50 km 1000 ha
 
Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově.
Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno.

V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.

Lov mníka jednovousého povolen.

Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – lov ryb zakázán.
Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.
 

Upozornění: Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28602/2017-MZE-16232 ze dne 9.6.2017 je v celém revíru povolen lov :

a)   V období od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.

b)   V období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hodin a od 00:00 hod. do 06:00 hodin. Lov ryb v této době (v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným rozhodnutím MZE z důvodu ochrany úhoře)  je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :

1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu ( od 16.6. do do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hodin a od 00:00 do 06:00 hodin ) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

3)   Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání ( čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti ).

LOVNÝ ÚSEK
DÉLKA
PLOCHA
FOTO
MAPY
GPS
Vltava 10-14
50,00
1000,00
 
 
K: 49°38‘0.445“N, 14°14‘50.707“E

 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie