Navigace401201 RYBNÍK JANKOVÁK - LOV RYB POD LEDEM ZAHÁJEN OD 14.LEDNA 2017

401201 RYBNÍK JANKOVÁK - LOV RYB POD LEDEM ZAHÁJEN OD 14.LEDNA 2017


S platností od 14.1.2017 do odvolání je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 rybníku Jankovák v k.ú. Milín povolen lov ryb pod ledem (na dírkách). PŘED ZAHÁJENÍM LOVU BUDE REVÍR ZARYBNĚN 2q PSTRUHA DUHOVÉHO. Lov ryb se řídí rozhodnutím K.Ú. Středočeského kraje (viz níže). Přejeme všem úspěšný lov. Výbor ÚSMP.

Rozhodnutím K.Ú. Středočeského kraje č.j.: 036404/2015/KUSK ze dne 3.3.2015 byla ČRS ÚS města Prahy na rybníku Jankovák povolena výjimka ze zákazu lovu ryb pod ledem. Lov ryb pod ledem je zde povolen podle následujících bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem revíru ve smyslu §13 odst. 9 zákona č.99/2004 Sb.

–   lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí hladiny,

–   tloušťka ledu musí být alespoň 10cm,

–   vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem minimálně 5m,

–   průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být maximálně 25cm,

–   při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

–   osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát aktuálních informací sdělovaných na adrese www.rybaripraha.cz a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti,

–   vstup na led je na vlastní nebezpečí.

401201 RYBNÍK JANKOVÁK - LOV RYB POD LEDEM ZAHÁJEN OD 14.LEDNA 2017

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie