NavigaceČeská rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 2016

Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 2016


Ve dnech 4. – 5. února uspořádala Katedra zoologie a rybářství, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze ve spolupráci s Ichtyologickou sekcí České zoologické společnosti v pořadí již 15. ročník České rybářské a ichtyologické konference, tzv. RybIkon 2016. S potěšením můžeme konstatovat, že se konference zúčastnila řada pracovníků a funkcionářů ČRS z několika územních svazů. Konference probíhala v přátelském duchu a obsahovala 65 zajímavých příspěvků, pozitivně lze hodnotit například vysoký počet přednášek našich předních astakologů (odborníků na raky). Součástí konference byla i soutěž o nejlepší studentský poster. Během konference proběhla také valná hromada Rybářské a ichtyologické sekce České zoologické společnosti.

Ze zajímavých přednášek lze namátkou zmínit příspěvek RNDr. Čecha o výsledcích rozborů potravy kormorána na velkých tocích, který vycházel z rozboru vývržků – potvrdilo se, že kormorán preduje ve zvýšené míře plotici obecnou. O radikálním vlivu vyder na obsádky pstruhových revírů hovořil ve svém příspěvku MVDr. Kulich a dále p. Knap ze spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního, z. s.

Hezkou práci o významu zvolené životní strategie pstruha obecného na jeho chování (příjem potravy, ukrývání, rozmnožování atd.) prezentoval RNDr. Závorka, výsledky telemetrického sledování divokých a vysazených lipanů a jejich rozdílné reakce na vnější podněty seznámil účastníky Ing. Horký. Zazněla zde řada nesmírně zajímavých příspěvků, například o vidění hlubokomořských ryb, vlivu invazních hlaváčů na nativní ichtyofaunu a zoobentos našich revírů, výtěru bolena dravého v údolních nádržích, o výskytu raka kamenáče u nás, či zatížení našich vod polutanty a jejich vlivu na ichtyofaunu. Řada příspěvků se týkala genetiky ryb, přínosem byly také přednášky zaměřené na akvaristiku, akvariologii, šíření a odolnost nepůvodních druhů raků, vliv hydroelektráren, či vývoj rybí obsádky v zatopených důlních propadlinách. Jednoznačně pozitivní byla i účast řady odborníků ze Slovenska – ať již pracovníků vědecko-výzkumných institucí, či Slovenského rybárského zväzu. Jednoznačně se potvrdilo, že řadu poznatků získaných u našich kolegů můžeme s úspěchem aplikovat i v našich podmínkách.

Rád bych podtrhnul význam odborných ichtyologických konferencí. Slouží nejen jako místa setkání a navazování bližší spolupráce mezi rybáři a ichtyology z celé naší vlasti, ale především jako místo, kde můžeme čerpat nejnovější vědecké poznatky a ty pak dále přenášet do rybářské praxe. Čím více toho totiž o rybách víme, tím více roste náš hlad po nových poznatcích. Nezbývá než poděkovat organizátorům konference za dobře odvedenou práci a těšit se na její další ročník.  

Pavel Vrána

 

 

Fotografie – pp. Vrána, Mužík

Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 4.-5.2.2016
Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 4.-5.2.2016
Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 4.-5.2.2016
Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 4.-5.2.2016
Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 4.-5.2.2016
Česká rybářská a ichtyologická konference - RybIkon 4.-5.2.2016

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie