NavigaceNový rybář

Nový rybář


 

Jak se stát sportovním rybářem...

Zájemci o výkon rybářského práva, jehož součástí je sportovní rybolov – lov ryb udicí se mohou stát členy Českého rybářského svazu (Spolek podle zák. č. 89/2012 Sb.)

  Podmínkou je podání přihlášky u místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS) zpravidla v místě bydliště, složení zkoušky – testu ze znalostí rybářských předpisů a zaplacení jednorázového vstupního peněžního příspěvku neboli zápisného. U většiny místních organizací činí zápisné pro dospělé 200 až 300,- Kč, pro mládež a děti do 15-ti let je to výrazně méně - o výši rozhoduje příslušná MO ČRS.

  Základním předpisem pro sportovní rybolov je ,,Rybářský řád", který vychází ze zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. v platném znění. Stanoví nejmenší lovné míry ryb, denní doby lovu ryb, doby hájení ryb, povolené a zakázané způsoby lovu ryb včetně bližších podmínek, podle kterých se rybáři řídí při sportovním rybolovu-výkonu rybářského práva. Vzhledem k tomu, že rozhodující rozsah činnosti Českého rybářského svazu je vykonáván bez úplaty jen ze zájmu svých členů, je sportovní rybolov finančně dostupný.

  Pro zájemce, kteří rybařině plně propadnou, nabízí rybářský svaz i možnost získání odborných znalostí a praktických zkušeností v rybochovné činnosti a na úseku ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.

  Vedle vlastního výkonu rybářského práva zajišťuje Český rybářský svaz pro děti a mládež také letní rybářské tábory, závody v lovu ryb udicí dospělých, dětí a mládeže, rybářské zájezdy a v neposlední řadě rybářské zábavy a plesy.

  Všem zájemcům ochotně podají další informace pracovníci sekretariátu Územního svazu města Prahy nebo přímo pracovníci zájemcem zvolené místní organizace.

 

  Rozkliknutím následujícího odkazu si můžete testem vyzkoušet své znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena Českého rybářského svazu:

  https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

 

  Základní informace pro nového člena Českého rybářského svazu: 

  https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/novy-clen

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie