NavigaceO NÁS

O NÁS


Vltava v Podolí pod Vyšehradem

 

Pražská rybářská organizace, zabývající se sportovním rybolovem, byla pod názvem

„První rybářský klub v Praze“ založena již v roce 1886.

Nástupcem tohoto spolku je současný

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy,

jehož základním posláním je péče o řádný výkon rybářského práva, ochrana přírody, čistoty vod a životního prostředí.

Pražští rybáři v roce 2020 sdružují 57 místních organizací s celkovým počtem 37 089 členů,

z toho 33 137 dospělých členů, 693 mládeže od 16 ti do 18 ti let a 3 259 dětí do 15 ti let.

Hospodaří na 44 revírech o délce 454 km a výměře 2332 hektarů a na 24 rybnících s lovem ryb o výměře 102 hektarů.

Vykonávají rybářské právo na dalších 5 ti revírech Republikové rady ČRS o délce 74 km a výměře 2 436 hektarů.

Pražské (územní) povolenky proto v současnosti opravňují jejich držitele k lovu na 73 vodních plochách v celkové délce 528 km a výměře 4 870 hektarů.

Vedle rybářských revírů pražský územní svaz ještě obhospodařuje 176 hektarů chovných rybníků, kde se věnuje odchovu řady druhů ryb včetně nedostatkových a chráněných.

Roční zarybnění 2434 hektarů revírů a rybníků s lovem ryb Územního svazu města Prahy obsahuje spektrum minimálně

20 druhů ryb a pohybuje se kolem částky 30 miliónů Kč.

V mezistátních soutěžích v lovu ryb udicí a rybolovné technice dosahují pražští rybáři mnoho úspěchů, v některých disciplínách jsou i mistry Evropy a světa.

Pro mladé rybáře pražská organizace pořádá každoročně letní tábory a závody ve sportovním rybolovu.

Pražský územní svaz také udržuje mnohaleté přátelské styky s rybářskou sportovní organizací v Budapešti. Každoročně probíhají mezinárodní závody v lovu ryb udicí mezi nejlepšími závodníky družstev Prahy a Budapešti. 

Období let 1886 - 2020 představuje 134 let významné práce rybářů pražské organizace ve prospěch sportovního rybářství nejen v českých zemích ale i za hranicemi našeho státu.

 Představitelé této organizace měli v každé době zásadní vliv na tvorbu zákonných předpisů o rybářství a jsou trvalými obhájci prosazování společného hospodaření a rybolovu.

 

 

 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie