NavigaceVÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 - Ú.N. SLAPY

VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 - Ú.N. SLAPY


V posledních dnech došlo ke zvýšenému výskytu Bochnatky americké na revíru č.401022 - Vltava 10-14 - ú.n.Slapy.

Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) je druh mechovky z rodu bochnatek, které žijí ve sladké čisté vodě. Jednotliví živočichové vytvářejí obrovské kolonie vypadající jako slizké gelové koule, které mohou dorůstat přibližně velikosti až fotbalového míče a vážit až několik kilogramů.

Při přímém kontaktu člověka s kolonií bochnatky nebylo prokázáno žádné nebezpečí pro lidské zdraví.

Bochnatka americká původně pochází z Ameriky, ale úspěšně se šíří po celém světě a převážně v posledních letech i napříč Českem, kde byla pozorována převážně od roku 2003 v oblasti jižních Čech (Třeboňsko). Do budoucnosti odborníci předpokládají, že se na našem území bude i nadále šířit a zasahovat větší oblasti.

Bochnatka obývá pouze čisté vody, kde roste na potopených stromech, větvích, kořenech, rákosí, či lodích a terasách. Ke svému úspěšnému životu potřebuje vodu o teplotě vyšší než 20 °C, proto se v Česku objevuje pouze mezi polovinou června až do září, kdy se velké kolonie rozpadají. Při spuštění nádrží na podzim pak můžeme najít jejich zbytky na kamenech – vypadají jako různě velké koláče nahnědlého slizu, vzdáleně připomínající chomáče nakladených jiker.

Bochnatka americká je původně severoamerický druh, který byl prvně popsán v roce 1851 v okolí amerického města Filadelfie. Předpokládá se, že následkem lodní dopravy byla jako invazivní druh zavlečena do Evropy, kde byla poprvé spatřena již v roce 1883 v okolí německého města Hamburk. V roce 1922 byla následně poprvé zpozorována v Česku a do roku 1952 byl znám její výskyt celkem už na 12 lokalitách na Labi a Vltavě. Následně na konci 20. století a začátku 21. století došlo k jejímu rychlému rozšíření na další lokality v Česku. Její rychlé rozšíření se spojuje s nárůstem průměrných teplot vody, které nyní častěji přesahují 20 °C, které bochnatka pro svůj život potřebuje. Často obývá pískovny na Třeboňsku, ale vyskytuje se například i na Orlíku, Slapech, její výskyt byl zaznamenán i na Vltavě v Praze.

Pozn. : Zajímavostí je, že se do kolonií bochnatek občas schovávají malé ryby – do vnitřního dutého prostoru se dostanou samy malým otvorem, ale cestu zpět nenaleznou, zůstanou zde jako ve věznici a po čase se zde zadusí, či uhynou hlady. Ale větší škody nelze očekávat, je to spíše kuriozita. Lidem to neškodí, kapra nežere a kvalitu vody spíše zlepšuje, neboť se vlastně jedná o kolonii drobných filtrátorů, kteří se živí planktonem.


VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 - Ú.N. SLAPY

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie