NavigaceVÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 Ú.N. SLAPY

VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 Ú.N. SLAPY


V posledních dnech došlo ke zvýšenému výskytu Bochnatky americké na revíru č.401022 - Vltava 10-14 - ú.n.Slapy.

Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) je druh mechovky z rodu bochnatky, která žije ve sladké čisté vodě.

Jednotliví živočichové vytvářejí obrovské kolonie vypadající jako slizké gelové koule, které mohou dorůstat přibližně velikosti až fotbalového míče a vážit až několik kilogramů.

Při přímém kontaktu člověka s kolonií bochnatky nebylo prokázáno žádné nebezpečí pro lidské zdraví.

Bochnatka americká původně pochází z Ameriky, ale úspěšně se šíří po celém světě a převážně v posledních letech i napříč Českem, kde byla pozorována převážně od roku 2003 v oblasti jižních Čech (Třeboňsko). Do budoucnosti odborníci předpokládají, že se na našem území  bude i nadále šířit a zasahovat větší oblasti.

Bochnatka obývá pouze čisté vody, kde se zachytává na kořenech stromů, rákosí, větvích či lodích a terasách. Ke svému úspěšnému životu potřebuje vodu o teplotě vyšší než 20 °C, proto se v Česku objevuje pouze mezi polovinou června až do září, kdy se velké kolonie rozpadají.

Bochnatka americká je původně severoamerický druh, který byl prvně popsán v roce 1851 v okolí amerického města Filadelfie. Předpokládá se, že následkem lodní dopravy byla jako invazivní druh zavlečena do Evropy, kde byla poprvé spatřena již v roce 1883 v okolí německého města Hamburk. V roce 1922 byla následně poprvé zpozorována v Česku a do roku 1952 byl znám její výskyt celkem už na 12 lokalitách na Labi a Vltavě. Následně na konci 20. století a začátku 21. století došlo k jejímu rychlému rozšíření na další lokality v Česku. Její rychlé rozšíření se spojuje s nárůstem průměrných teplot vody, které nyní častěji přesahují 20 °C, které bochnatka pro svůj život potřebuje.Často obývá pískovny na Třeboňsku, ale je znám výskyt i například na Orlíku či na Slapech.

Pozn. : Zajímavostí je, že se do ní schovávají malé ryby, které pak může udusit, resp. ony se udusí sami, protože ze zahnutého kloubouku nenajdou cestu ven. Bylo to opakovaně pozorováno. Ale větší škody nelze očekávat, spíš je to kuriozita. Lidem to neškodí, kapra nežere a kvalitu vody asi moc nezhorší....je to samá voda.

VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 Ú.N. SLAPY
VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 Ú.N. SLAPY
VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 Ú.N. SLAPY
VÝSKYT BOCHNATKY AMERICKÉ NA REVÍRU 401022 - VLTAVA 10-14 Ú.N. SLAPY

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie