NavigaceXXXII. KONFERENCE ČRS ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY

XXXII. KONFERENCE ČRS ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY


V úterý 29. 5. 2018 se v sále Restaurace U Labutě v Praze 4 – Krči konala 32. konference ČRS Územního svazu města Prahy. Jednání se zúčastnilo 47 delegátů s hlasem rozhodujícím z 69 pozvaných (68%), 6 členů územní dozorčí komise a 6 hostů. Po zahájení a úvodním slovu předsedy Územního svazu města Prahy pana Ing. Karla Anderse,

 zvolení všech pracovních komisí jednatel Územního svazu města Prahy pan Zdeněk Mužík vyhodnotil plnění usnesení předcházející konference konané dne 16. 5. 2017 a zkonstatoval, že v získávání vodních ploch do pronájmu byli pražští rybáři v tomto období úspěšní. Od pražského magistrátu získali 20 hektarů, od ostatních vlastníků pak dalších 10 hektarů a rozjednané jsou i další vodní plochy, které budou sloužit jak k rybochovu, tak pro sportovní rybolov.

    Následně vystoupil předseda pan Ing. Karel Anders se zprávou o činnosti Územního svazu města Prahy za předešlé volební období 2014 – 2018 a prezentoval hlavní úkoly pro následující léta.

Vyzdvihl dobrou práci Územního svazu města Prahy, který patří dlouhodobě k ekonomickým pilířům Českého rybářského svazu. Například jen v roce 2017 vložil pražský územní svaz do celosvazového rybolovu více než 32,5 mil. Kč což je třetina z celkového přínosu celého Českého rybářského svazu. Územní svaz města Prahy vykazuje každoročně ve svém finančním hospodaření několikamilionový zisk i přesto, že rok od roku navyšuje náklady na zarybnění svých rybářských revírů. V pražských místních organizacích roste také počet členů a zvlášť potěšující je nárůst u kategorie dětí do 15 ti let, kterých přibylo za poslední čtyři roky 800.

Dále předseda ČRS Územního svazu města Prahy hovořil o již ukončených nebo právě probíhajících investičních akcích pražského územního svazu, představil hlavní záměry a cíle územního svazu na následující období s prioritou získávání dalších vodních ploch pro své rybářské hospodaření. Zrekapituloval úspěchy pražských rybářů jak v hospodářské činnosti, tak v práci s mládeží a v rybářském sportu. Zvlášť poděkoval za poctivou a profesionální práci zaměstnancům sekretariátu ČRS Územního svazu města Prahy.  

    Všem nově zvoleným funkcionářům popřál pevné zdraví a nervy, a aby se jim práce v novém volebním období dařila.

    Dalším bodem programu byla zpráva předsedy ÚDK p. Ing. Leoše Křenka Ph.D. s vyhodnocením práce jednotlivých členů územní dozorčí komise a s výsledky provedených kontrol.

    Po zprávě mandátové komise proběhly

                                                                  VOLBY.

    Předsedou ČRS Územního svazu města Prahy byl zvolen pan Ing. Karel Anders a do výboru ÚSMP byli dále zvoleni pp. Ing. Jan Hipmann, Ing. Jiří Janků, Zdeněk Mužík, Ing. Jan Nejedlý, Daniel Stauch, Ing. Jindřich Vintr, Ing. Pavel Vrána Ph.D., Mgr. David Zdvořáček.

    Do Územní dozorčí komise byli zvoleni pp. Ing. František Gregor, JUDr. Vlastimil Kardinál, Ing. Leoš Křenek Ph.D., Mgr. Jaroslav Matouš, Jan Pecivál, RNDr. Michael Roman CSc., PhDr. Jan Slaninka Ph.D., Mgr. Milan Tomasy.

    Členem do Republikové Rady ČRS byl zvolen pan Zdeněk Mužík a náhradníkem do Republikové Rady ČRS pan Ing. Jindřich Vintr.

    Do Republikové dozorčí rady ČRS konference zvolila pana Ing. Leoše Křenka Ph.D. a náhradníka do Republikové dozorčí Rady ČRS pana JUDr. Vlastimila Kardinála.

    Následně bylo zvoleno 21 zástupců do Republikového sněmu ČRS i s náhradníky.

    Jednání konference pokračovalo diskuzí zaměřenou převážně na problematiku výkonu rybářského práva. Na dotazy a podněty jednotlivých delegátů bezprostředně reagovali členové pracovního předsednictva územní konference. V diskuzním bloku vystoupil jednatel ČRS pan Ing. Jan Štípek, který vyhodnotil celkový stav Českého rybářského svazu a informoval o prosazení jednotlivých změn v rybářské legislativě.

    Po přijetí usnesení 32. konference ČRS Územního svazu města Prahy bylo závěrečným slovem nově zvoleného předsedy pana Ing. Karla Anderse jednání ukončeno.

    Usnesení této XXXII. pražské územní konference ČRS spolu se zápisem z jednání a dalšími příslušnými dokumenty včetně fotografií bylo dne 4. 6. 2018 rozesláno všem místním organizacím ČRS Územního svazu města Prahy, členům výboru a dozorčí komise územního svazu a Republikové radě ČRS.

    Ještě v den konference 29. 5. 2018 byl na ustavující schůzi dozorčí komise ČRS Územního svazu města Prahy předsedou ÚDK zvolen pan Ing. Leoš Křenek Ph.D.

    Na prvním zasedání dozorčí komise ČRS Územního svazu města Prahy dne 7. 6. 2018 byl místopředsedou územní dozorčí komise zvolen pan RNDr. Michael Roman CSc.  

    Posledním aktem letošních voleb bylo na ustavující schůzi výboru ČRS Územního svazu města Prahy konané dne 19. 6. 2018 schválení činnosti jednotlivých odborů a komisí a zvolení jejich jednotlivých vedoucích.

    Vedoucím ekonomické komise ČRS Územního svazu města Prahy byl zvolen pražský předseda pan Ing. Karel Anders, vedoucím odboru rybářské stráže pověřeným též pracemi na webových stránkách ČRS Územního svazu města Prahy pan Ing. Jan Hipmann, vedoucí odboru lovu ryb udicí pan Ing. Jiří Janků, místopředsedou ČRS Územního svazu města Prahy a vedoucím stavební a investiční komise pan Ing. Jan Nejedlý, vedoucím odboru mládeže pan Daniel Stauch, rybářským hospodářem a vedoucím hospodářského odboru územního svazu pan Ing. Jindřich Vintr, zástupcem rybářského hospodáře s pověřením výkonu tiskového mluvčí pražského územního svazu pan Ing. Pavel Vrána, Ph.D. a vedoucím pražské právní a organizační komise pan Mgr. David Zdvořáček.

    Výbor ČRS Územního svazu města Prahy dále na své ustavující schůzi rozhodl o obsazení funkce jednatele územního svazu, kterým se stal stávající jednatel a člen Republikové rady ČRS pan Zdeněk Mužík.

    Výbor ČRS Územního svazu města Prahy též schválil činnost dalších odborů a sekcí a jmenoval pro následující období i další funkcionáře nečleny výboru: vedoucím odboru čistoty vod a životního prostředí pana RNDr. Jaroslav Poupě, vedoucím odboru pstruhových vod pana Roberta Hovorku, vedoucím odboru rybolovné techniky pana Jaroslava Lexu, vedoucím sekce přívlač LRU pana Františka Čáhu, vedoucím sekce feeder LRU pana Miroslava Stejskala, vedoucím sekce muška LRU pana Radka Svaška a vedoucí sekce plavaná LRU paní Janu Štikovou.  

zpracoval: Zdeněk Mužík

fota: Zdeněk Mužík, Pavel Vrána            

XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018
XXXII. konference ČRS Územního svazu města Prahy 29. 5. 2018

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie